KONTAKT

Pronájem budovy:

Petr Markvart
tel.: 724 835 424
Petr.Markvart@cushwake.com

Jaromír Zahrada
tel.: 778 421 590
Jaromir.Zahrada@cushwake.com


Správa budovy:

Luboš Balík
Lubos.Balik@cushwake.com
tel: 725 567 614